paginakop3b

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de website: deze website waarin Lancier International B.V. een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
Lancier International B.V.: de bevoegde uitgever en samensteller van deze website;
gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. Lancier International B.V. spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of (gedeeltelijk) onjuist is.

4. Lancier International B.V. verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

5. Lancier International B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina’s of met de onmogelijkheid de webpagina’s te kunnen raadplegen.

6. Lancier International B.V. mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Lancier B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beeindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is Lancier International B.V. niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina’s gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

9. Lancier International B.V. behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina’s te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina’s zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Lancier B.V. de toegang tot de website monitoren.

10. U zal Lancier International B.V., diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 

SLUIT VENSTER

m4

LANCIER B.V. Vosboerweg 22 - 7556 BS Hengelo Ov. - Tel. (0031)(0)74 2916899 - Fax (0031)(0)74 2425988 - email: info@lancier.nl

LANCIER INTERNATIONAL BV - Kariboelaan

SLUIT VENSTER